เวลเนสฟู้ดฉลากชมพู - อาหารผู้ป่วยน้ำหนักน้อย

141914155_240855037603238_28997660374169

ฉลากชมพู - อาหารผู้ป่วยน้ำหนักน้อย

"ไขมันสูง คาร์โบไฮเดรตต่ำ โปรตีนต่ำ"

ช่วยปรับไขมันในเลือดให้เปลี่ยนเป็นไขมันดี (HDL)

- เหมาะสำหรับบำบัดกลุ่มโรค NCDs (ภาวะไตเสื่อม โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ฯลฯ)

  ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หรือคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก

- ลดและควบคุมน้ำตาลในเลือด

- ลดไขมันร้านไตรกลีเซอไรด์ และ LDL แต่ช่วยเพิ่มไขมันดี HDL

- ควบคุม และลดความดันโลหิต

- ป้องกันไตเสื่อม และฟื้นฟูไต

- ควบคุมและบำบัดมะเร็ง

- ลดไขมันพอกตับ